The University of Warwick Library - WebBridge

Vallangumous vai hidas muutos miten ymmärtää kansalaisten ja potilaiden osallistumista?
Tritter, Jonathan Q..  Kasalaisesta kuluttajaksi: markkinat ja muutos terveydenhuollossa.    2009. p. 210 - 226... .   

Online access not found

Sorry - based on the information provided, WebBridge cannot offer appropriate links.